»  Продукти   »  Огнеупорни облицовъчни и изолационни материали   »  Вермикулитни плоскости  


ВЕРМИКУЛИТНИ ПЛОСКОСТИ И ДЕТАЙЛИ

Вермикулитът е естествен изкопаем минерал, съдържащ комплекс от различни видове
силикати. При термична обработка той експандира и формира гранули с различна структура и големина, които притежават много добри топлоизолационни свойства. От тези гранули чрез пресоване се произвеждат различни по размери, плътност и дебелини плоскости и фасонни детайли. В зависимост от предназначението, при изработването им се добавят различни органични или неорганични пълнители. 

Тези изделия имат ниско относително тегло и лесно се обработват с обикновени инструменти за дърво.
Те са екологично чист материал, не съдържат агресивни минерали или азбест. Върху
плоскостите могат да се нанасят защитни и декоративни покрития или ламинати.   Благодарение на тези си качества, изделията от вермикулит намират все по-широко приложение в различни клонове на индустрията, както и в строителството и селското стопанство, измествайки традиционни материали като шамота.

Повече информация за плоскостите от вермикулит, използвани за изграждане на конструкции и облицовки на камине и камери за вграждане, можете да намерите на www.grenaisol.bg.


Основни типове приложения и технически характеристики » 
Доместа ООД.   гр. Варна 9009,  тел: 052 747 681,  факс: 052 500 494,  email: office@domesta.bg