Доместа ООД е основана през 1996 година в гр. Варна и започва своята дейност с внос и дистрибуция на електроуреди и материали, почистваща и осветителна техника. По-късно фирмата се развива като доставчик на материали и комплектовки за фирми производители, главно на отоплителни и електрически уреди и електрически машини.

Използвайки натрупания опит, фирмата работи съвместно със своите партньори за намиране на оптимални решения на специфичните им потребности за широк кръг от приложения.


Доместа ООД има за цел да осигури на всички свои клиенти конкурентни предимства чрез бързо реагиране и гъвкавост, качество на продуктите, постоянно поддържане наличности на склад и срочни доставки за цялата територия на страната, постоянно осъвременяване на своята номенклатура и оптимизиране на съотношението цена-качество на предлаганите продукти.

 
Доместа ООД.   гр. Варна 9009,  тел: 052 747 681,  факс: 052 500 494,  email: office@domesta.bg