»  Продукти   »  Специални огнеупорни и пожароустойчиви стъкла   »  Керамични стъкла   »  Видове обработка, форми и покрития
назад

Плоски керамични стъкла                                                                     
Стандартни дебелини: 4mm, 5mm.
Стандартна обработка: шлайфани ръбове и ъгли
Стандартни ъгли на скосяване: 22,5°, 45°, 60°
Допълнителни видове обработка: полиране на ръбове, пробиване отвори

 

Shema 1
Огънати по радиус керамични стъкла                                  
Стандартна дебелина: 4mm.                                                
Радиуси на огъване: R=250÷900mm.
Дължини на дъгата: L=300÷ 900mm.
Височини: H=300÷500mm.                                                                         

 

Shema 1

Призматично огънати керамични стъкла       
Стандартна дебелина: 4mm.
Стандартни ъгли: 45, 60°
Максимална височина: H=600mm.
 

Shema 2


Керамични пиролизни стъкла
Стъкла със специален огнеупорен слой, който изгаря образувалите се сажди и стъклото остава чисто. 
 
Доместа ООД.   гр. Варна 9009,  тел: 052 747 681,  факс: 052 500 494,  email: office@domesta.bg